Waar ben je naar op zoek?

Nieuwkomers voor de klas

Deel dit artikel:

Samen met partners zoals Fontys Hogeschool en het UAF wordt momenteel onderzocht of het haalbaar is om een voortraject van een jaar te organiseren waarin mensen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen maar in eigen land wel voor de klas hebben gestaan, klaar te stomen om de PABO te gaan volgen.

Op tal van onderdelen is er een afstand tot het Nederlandse onderwijssysteem maar een ding heeft deze groep gemeen. Het beroep als docent is een roeping, het zit in je bloed. We weten dat het lerarentekort nog verder op zal lopen, we zien ook dat op scholen steeds meer kinderen van verschillende culturen zitten en we hebben een flinke groep (veelal Syrische statushouders) die nu veelal in een uitkeringssituatie zitten. Hoe mooi is het om deze ingrediënten samen te brengen in een project om mensen voor te bereiden om ook voor klas te staan. Het is de bedoeling dat deze nieuwkomers, met een verblijfsstatus, in een opleiding van een jaar worden klaargestoomd om het toelatingsexamen van de PABO te kunnen doen. Want er is een groot verschil in de manier waarop er onderwijs wordt gegeven in hun thuisland in vergelijking met Nederland. In Syrië is de leerkracht bijvoorbeeld echt een autoriteit terwijl kinderen in Nederland al vroeg geleerd worden kritisch te zijn. Dit vraagt een heel andere lesmethode. Maar ook vakken als geschiedenis en maatschappijleer zijn natuurlijk totaal anders qua inhoud.

De voordelen op een rijtje:

  • Mensen gaan aan de slag en kunnen uit de uitkering
  • We doen wat aan het lerarentekort
  • We krijgen meer diversiteit voor de klas
  • De mensen krijgen binnen hun eigen sociale milieu een voorbeeldfunctie. Als je keihard werkt kun je hier weer wat bereiken.

Als het project doorgaat zullen de mensen twee dagen per week les hebben en twee dagen per week stage lopen. Om stageplekken te regelen moeten we schoolbesturen bereid vinden om mee te werken aan dit project. Tijdens het hele traject zal veel aandacht aan het Nederlands besteed worden. Want dit moet echt op een heel hoog niveau komen.

Ook zal gewerkt moeten worden aan de benodigde competenties die hier al vaak op de middelbare school aangeleerd worden. Deelnemers moeten de PABO-entree toets na een jaar kunnen halen. Hierover zijn al gesprekken gaande met onder meer Fontys en het UAF. Ook PABO De Kempel staat positief tegenover het project en heeft het in het landelijk PABO-overleg ingebracht.

We zijn nu vooral bezig met het vinden van een kartrekker en fondsen. De LEVgroep heeft als initiator van het project vanuit het innovatiefonds ook geld beschikbaar gesteld om het project van de grond te krijgen. De Rabobank heeft met haar Samen Vitaal Project het idee omarmd, en ondersteunt ons met kennis. Het wordt een project voor heel Zuid Nederland. Als mensen aan de (strenge) voorwaarden voldoen en bereid zijn om te reizen zijn ze welkom. Indien ze een uitkering hebben zal ondersteund worden met het aanvragen van vrijstelling van de sollicitatieplicht gedurende dit jaar. We hopen dat dit project wijde steun krijgt en dat we in september 2019 met een groep kunnen starten.

ZOEKVRAAG

We zijn op zoek naar een partij die voldoende expertise heeft om een dergelijk project verder vorm te geven. We denken dan aan één of meerdere grote gemeentes die gezamenlijk een projectleider leveren. Deze projectleider moet samen met de partijen die al aangehaakt zijn (zoals het UAF en Fontys) een projectplan schrijven en de benodigde fondsen werven. Samen met de Fontys moet een curriculum ontworpen worden die aansluit bij de toelatingseisen van de PABO.

 

WIL JE OOK BIJDRAGEN AAN DIT PROJECT?

Laat hier je reactie achter.

Reader Interactions

Geef een reactie