Waar ben je naar op zoek?

Tiny Houses

Deel dit artikel:

Architecten en projectontwikkelaars gaan zelden uit van de vraag naar de klant. Met de vergrijzing en de daling van de gemiddelde omvang van huishoudens is er behoefte aan meer woningen op maat. Ik ben bezig met de ontwikkeling van duurzame functionele compacte woningen op maat (Tiny Houses) die tijdelijk gebruiken van grond van particulieren/landeigenaars.

In de oude wereld gingen we uit van bezit. Maar in de toren van Maslow is bezit eigenlijk niet van belang. Wanneer je deelt houd je meer over en word je een prettiger mens. Veel grond ligt braak en heeft geen functionele bestemming. Denk aan grond in natuurgebieden, grond die vrij komt door de transitie in de veehouderij of onrendabele land en tuinbouw grond. Bestemmingsplannen laten permanente bewoning niet toe. Wel tijdelijke bewoning. Wat staat ons in de weg om deze voor een periode van 10 jaar of 15 jaar te gebruiken voor duurzame initiateven. Een stuk of vijf wetten zult u zeggen. Met de komst van de omgevingswet is er meer ruimte om dit soort initiatieven te ontplooien. De enige hindernis is dan nog de lokale gemeenteraad. Het is een  uitdaging om deze te betrekken bij deze nieuwe gedachte. Bij de gedachte dat kleine kernen dan weer kansen bieden voor onderwijs, detailhandel, zorgcooperaties, energiecooperaties, inkoopcoöperaties etc. Het is mijn doel  om komend jaar een inspiratiesessie te organiseren (ideefase) om te komen tot realisatie (initiatief en ontwikkelfase). Wie ideeën heeft is  welkom!

WIL JE OOK BIJDRAGEN AAN DIT PROJECT?

Laat hier je reactie achter.

Reader Interactions

Geef een reactie